Публічний договір купівлі-продажу

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
 
Продавець (п. 1.8. цього Договору) на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує Покупцю (п. 1.9. цього Договору) (фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання цього Публічного договору), надалі іменований - «Покупець», укласти цей Публічний договір купівлі-продажу (далі - «Публічний договір») про наступне:
 
1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
 
1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, наділених дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання цього Публічного договору, укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару, на умовах, що містяться у цій Оферті.
1.2. Публічний договір (Договір публічної оферти) - публічний договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.
1.3. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину — позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, за умови оформлення заявки на придбання Товару (через «Кошик») на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.
1.4. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в цьому Публічному договорі.
1.5. Товар — товари, в тому числі, які були у використанні, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, супутні товари і послуги, в кількості, асортименті та за ціною, що представлені в інтернет-магазині на сайті за URL-адресою https://euroshops.com.ua/.
1.6. Інтернет-магазин/Сайт — офіційний інтернет-магазин ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ», що розміщується за URL -адресою https://euroshops.com.ua/.
1.7. Бронювання товару - здійснення Покупцем замовлення на Товар (із здійсненням попередньої оплати або без такої) із зобов’язанням щодо його наступної оплати та/або отримання за адресою місцезнаходження відокремленого підрозділу Продавця, в якому продається Товар протягом 24 годин з моменту здійснення замовлення.
1.8. Продавець - Власник Сайту/Інтернет-магазину та/або інша юридична особа або фізична особа - підприємець, що на законних підставах розміщує на Сайті інформацію про товари і/або послуги, які можна замовити. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).
1.9. Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа - підприємець, згідно чинного в українського законодавства, що відвідали сайт за URL -адресою https://euroshops.com.ua/ та мають намір придбати та/або придбали той чи інший Товар, який наявний на вищезазначеному сайті.
1.10. Профіль користувача (акаунт) - обліковий запис Покупця на Сайті, що містить реєстраційні та контактні дані Покупця, а також інформацію, пов’язану із придбання ним товарів на Сайті.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
2.1. За умовами цього Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.
2.2. Найменування Товару, його основні характеристики вказуються в описі кожного Товару, представленого в Інтернет-магазині.
2.3. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту за URL-адресою https://euroshops.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “КУПИТИ, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного  законодавства України, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
2.4. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає всі умови цього Публічного договору, зокрема і умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Публічного договору.
2.5. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують законодавство України. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ
 
3.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем шляхом надсилання повідомлення у месенджері (VIBER, TELEGRAM), електронного листа, або за номером телефону, який вказаний у картці товару а також через сервіс сайту («Купити») Інтернет-магазину https://euroshops.com.ua/.
3.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, та всю іншу інформацію про Товар, що міститься на сайті, інформацію про Покупця (прізвище, ім'я, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно вказати всю інформацію за запитом.
3.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
3.3.1. Прізвище, ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача).
3.3.2. Контактний телефон.
3.3.3. Адресу доставки.
3.3.4. Тип та спосіб доставки.
3.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар, а також Продавець має право не відправляти Покупцеві Товар до отримання запитаної додаткової інформації.
3.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3. цієї Оферти. У випадку ненадання такої інформації, зокрема, контактного номеру телефону Покупця для можливості зв’язку з ним з метою оформлення та/або уточнення замовлення, таке замовлення вважається не прийнятим та не підлягає подальшій обробці продавцем.
3.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до форми Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або надання їх під час оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Підтвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Операторові необхідну інформацію, визначеному в п. 3.3. цього Публічного договору.
3.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.
3.8. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення на покупку Товару.
3.9. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за телефоном протягом одного робочого дня (24 години) з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення.
 
4. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
 
4.1. Підтвердженням прийняття цієї Оферти є Замовлення Покупця на купівлю Товару, розміщеного на сайті Інтернет- магазину. Натискання на сторінці веб-сайту https://euroshops.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “КУПИТИ”, означає, що Покупець, взяв до виконання умови Договору.
4.2. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та/або фактичне отримання Товару Покупцем, а також відвантаження Товару Продавцем.
4.3. Сторони погоджуються, що відправлення Продавцем будь-яких повідомлень (про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і форми оплати, статус та/або зміну статусу замовлення і т.п.), за допомогою електронної пошти, повідомлень у месенджері (VIBER, TELEGRAM), телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.
4.4. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар(и), приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою, надав рахунок на оплату замовленого(их) Товару(ів).
 
5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
 
5.1. Ціну кожної позиції Товару вказано на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару, вона вимагає підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.
5.2. Вартість доставки Товару розраховується індивідуально, згідно тарифів відповідної служби доставки.
5.3. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів в касу або зарахування на банківський рахунок Продавця.
5.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються у формі
- «оплата при отриманні Товару» - готівкою або карткою при отриманні Товару у відділенні служби доставки, або в магазині;
- «оплата карткою» - оплата картою, безготівковим розрахунком одразу при замовленні Товару;
5.5. У випадку попередньої повної оплати Товару, Покупець зобов’язується забрати замовлений Товар протягом 14 календарних днів з дати такої оплати.
5.6. У випадку неотримання Покупцем Товару у вказаний в пункті 5.6. термін, замовлення Покупця на Товар залишається чинним протягом 30 календарних днів з дати повної оплати Товару.
5.7. У разі неотримання Покупцем Товару у терміни, визначені в пунктах 5.6. та 5.7. цього Договору, Замовлення скасовується Продавцем, укладений сторонами Договір вважається розірваним, а кошти, сплачені Покупцем за Товар повертаються Покупцю.
 
6. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ
 
6.1. Продавець надає або організовує Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину.
6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує Продавцеві, при оформленні замовлення на Товар на Сайті або в усному порядку, при підтвердженні Замовлення на покупку Оператору.
6.3. Доставка Товару здійснюється по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій і територій на яких ведуться бойові дії.
6.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки, і встановлюється в кожному випадку індивідуально, враховуючи можливості Продавця і інтереси Замовника.
У разі обрання Покупцем доставки службами доставки (Нова пошта, тощо), строк та умови доставки визначаються обраними Покупцем службами доставки. В такому випадку Продавець не несе відповідальність за строки та умови доставки та не визначає їх.
6.5. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю Товару будь-яким з передбачених способів і оплати Покупцем вартості Товару.
6.6. Факт отримання Товару та відсутність будь-яких претензій до Продавця щодо якості, комплектності Товару а також інших претензій щодо Товару, який доставляється компаніями-перевізниками, підтверджується фактичним отриманням Товару Покупцем у перевізника, що засвідчується відповідним статусом відправлення у перевізника.
При цьому, при фактичному отриманні Товару у перевізника, Покупець, у присутності представника перевізника, зобов'язується перевірити стан упаковки Товару, відповідність Товару заявленим характеристикам щодо якості, комплектності Товару, ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах.
У разі наявності недоліків замовленого Товару, Покупець зобов’язаний відмовитись від його отримання у компанії- перевізника.
Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику у відповідності до Замовлення Покупця. Отриманий Товар повинен відповідати замовленню Покупця. Відмінність елементів дизайну від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежної якості.
Фактичне отримання і прийняття Товару Покупцем є достатнім доказом узгодження сторонами всіх істотних умов продажу Товару та відсутність будь-яких претензій у Покупця щодо якості та комплектності. Отримання Продавцем повідомлення від перевізника про отримання товару є підтвердженням фактичного прийняття товару Покупцем. Фактичне прийняття Товару Покупцем означає, що:
- Покупець отримав всі необхідні відомості (інформацію) про Товар до моменту його прийняття;
- Товар відповідає замовленому Покупцем Товару та Замовленню на Товар;
- у Покупця відсутні претензії щодо якості та комплектності замовленого Товару.
6.7. При прийнятті (акцептуванні) оферти Продавця Покупець надає згоду щодо отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.
6.8. У випадку, якщо в порушення пункту 6.6. Публічного договору Покупець не перевірив Товар в присутності представника компанії-перевізника, Товар вважається прийнятим клієнтом без будь-яких претензій та зауважень щодо Товару до Продавця. При цьому Покупець позбавляється можливості в подальшому звертатися до Продавця з метою обміну або повернення придбаного Товару, що був у користуванні.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Покупці, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Покупець. Продавець не бере на себе відповідальність за дії та /або бездіяльність процесингових центрів та/або фінансових посередників.
7.3. Продавець не несе відповідальність за:
незначну невідповідність оригіналу кольорової гами Товару, представленого в Інтернет-магазині, що може відрізнятися від виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів Покупця;
зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються не з вини Продавця;
дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.
протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до мережі Інтернет;
передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
протиправні дії третіх осіб;
у разі виникнення форс-мажорних обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 
8. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
 
8.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.
8.2. Публічний договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін.
8.3. Публічний договір може бути розірвано Продавцем у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань по цьому Публічному договору.
 
9. ІНШІ УМОВИ
 
9.1. Спори Сторін, які виникли в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
9.2. У випадках, не врегульованих цим Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.
9.3. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на сайті за URL-адресою https://euroshops.com.ua/.
9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.
9.5. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних Продавця.
9.6. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».
9.7. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.
9.8. Створенням замовлення та/або реєстрацією на Сайті (заповнення реєстраційної анкети), Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання Продавцем та/або його комерційними партнерами телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, засобами мобільного зв’язком, повідомленнями у VIBER та/або TELEGRAM) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації в тому числі, але не обмежуючись, про діяльність Сайту та/або Продавців та/або комерційних партнерів.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право відправлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, месенджери VIBER, TELEGRAM здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
9.9. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
9.10. Покупець, вказуючи свої персональні дані, при оформленні Замовлення та/або створенні облікового запису дозволяє Продавцю та/або його партнерам направляти інформацію, зокрема рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.
9.11. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, зокрема електронних, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.
9.12. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Публічного договору повністю через прийняття всіх його умов без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.
9.13. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем здійснюється шляхом дій Покупця, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, зокрема п. 4.1., незалежно від інших умов.